การเล่นพนัน บทลงโทษในกฎหมายอิสลาม (อัลกุรอ่านและอัล-หะดีษ)


976 ผู้ชม

การพนันเรียกในภาษาอาหรับว่า  อัล-กิม๊ารฺ  (اَلْقِمَارُ)  หรือ  อัล-มัยซิรฺ  (اَلْمَيْسِرُ)  หมายถึง  การเล่นเอาเงิน


การเล่นพนัน บทลงโทษในกฎหมายอิสลาม (อัลกุรอ่านและอัล-หะดีษ)

การเล่นพนัน บทลงโทษในกฎหมายอิสลาม (อัลกุรอ่านและอัล-หะดีษ)

 

การพนันเรียกในภาษาอาหรับว่า  อัล-กิม๊ารฺ  (اَلْقِمَارُ)  หรือ  อัล-มัยซิรฺ  (اَلْمَيْسِرُ)  หมายถึง  การเล่นเอาเงิน

หรือสิ่งอื่นด้วยการเสี่ยงโชคหรือฝีมือ  อาทิเช่น  การเล่นลูกเต๋า,  หมากรุก,  ถั่ว,  หัวแหวน,  ไข่,  ก้อน

หิน  เป็นต้น  นักวิชาการเห็นพ้องตรงกันว่า  ทุก ๆ การละเล่นที่มีการพนันถือเป็นสิ่งต้องห้าม  (หะรอม)  

และถือเป็นส่วนหนึ่งจากการกิน  (ได้มาซึ่ง)  ทรัพย์สินของผู้คนโดยมิชอบ  (บาฏิล)  

ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺ (سبحا نه وتعالي)  ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้ในพระดำรัสที่ว่า

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“และสูเจ้าทั้งหลายอย่าได้กินทรัพย์สินของหมู่สูเจ้า ระหว่างหมู่สูเจ้าด้วยกันโดยมิชอบ” 

(อัล-บะกอเราะฮฺ  อายะฮฺที่  188)

และพระดำรัสที่ว่า  :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

“โอ้บรรดาศรัทธาชน  อันที่จริงสุรา,  การพนัน,  สัตว์ที่ถูกเชือด  ณ  แท่นบูชาและการเสี่ยงทายนั้นคือ

ความสกปรกโสมมอันมาจากงานของมารร้าย ดังนั้นสูเจ้าทั้งหลายจงหลีกห่างมันเถิด  หวังว่าสูเจ้าทั้ง

หลายจะได้รับความสัมฤทธิผล”  (อัล-มาอิดะฮฺ  อายะฮฺที่  90)


และมีอัล-หะดีษระบุว่า

إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِى مَالِ اللهِ بِغَيْرِحَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“แท้จริงบรรดาบุคคลที่ล่วงล้ำเข้าไปในทรัพย์สินของพระองค์อัลลอฮฺโดยมิ ชอบนั้น 

สำหรับพวกเขาคือนรกอเวจีในวันกิยามะฮฺ”  (อ้างจากอัล-กะบาอิรฺ, อัซซะฮฺบีย์)

และอัล-หะดีษที่รุบุว่า  :

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِه تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

“ผู้ใดกล่าวกับเพื่อนของเขาว่า  “มาเถิด!  ฉันจะพนันกับท่าน”  ผู้นั้นจงบริจาคทานเสีย!”  

(รายงานโดยบุคอรี)


จากอัล-หะดีษบทนี้จะเห็นได้ว่า  เพียงแค่บุคคลพูดจาชักชวนบุคคลอื่นให้เล่นการพนันก็ถือว่าบุคคล

ผู้นั้นจำ ต้องเสียค่าปรับ  (กัฟฟาเราะฮฺ)  ด้วยการบริจาคทานเพื่อลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นจากคำพูด  

ดังนั้นการเล่นการพนันจริง ๆ จึงถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและถือเป็นการประพฤติผิดบาปใหญ่  (กะบาอิรฺ)  

ซึ่งจำเป็นที่บุคคลผู้นั้นต้องเตาบะฮฺ  (สำนึกผิด)  ตามเงื่อนไขที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้คือ

- ละเลิกและถอนตัวจากการเล่นการพนันโดยเด็ดขาด

- เสียใจต่อการประพฤติผิดนั้น

- ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่หวนกลับไปประพฤติผิดด้วยการเล่นการพนันอีก

- ต้องคืนทรัพย์สินที่ได้มาโดยการพนันนั้นแก่เจ้าของทรัพย์สิน


อนึ่งถึงแม้ว่าการพนันจะเป็นสิ่งต้องห้ามและถือเป็นบาปใหญ่ เช่นเดียวกับการดื่มสุราแต่เนื่องจากการ

พนันไม่มีข้อกำหนดบทลงโทษโดยตัวบท ของศาสนาดังเช่นกรณีการดื่มสุรา  แต่ผู้มีอำนาจหรือศาล

สามารถตัดสินคดีการเล่นการพนันได้โดยใช้ดุลยพินิจตาม คดีลหุโทษ  (อัต-ตะอฺซีรฺ)  เช่น  การเฆี่ยนที่

ไม่ถึงจำนวนที่ศาสนาบัญญัติเอาไว้,  การจำคุก,  การปรับ  หรือทั้งจำทั้งปรับ  เป็นต้น

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด