ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport


607 ผู้ชม

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ


ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport

ห้องละหมาดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ตั้งอยู่ทีชั้น3 ที่เป็นโซนร้านอาหาร ถ้าเราหันหน้าเข้าร้านอาหาร ก็ให้เดินไปทางขวามือเรื่อยๆจะเจอห้องละหมาด

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport

ที่มา; www.facebook.com/MuslimFoodTripPray

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด