ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ


5,532 ผู้ชม

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ พร้องแผนที่ห้องละหมาด อยู่ชั้นไหน?


ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ชั้น3 อาคารผู้โดยสาร ที่เป็นโซนร้านอาหาร ถ้าเราหันหน้าเข้าร้านอาหาร ก็ให้เดินไปทางขวามือเรื่อยๆ จะเจอห้องละหมาด

ภายในห้องละหมาด มีห้องอาบน้ำละหมาดแยกชาย/หญิง มีบริการผ้าปูละหมาด ตะลากง มีชั้นวางอัลกุรอาน อำนวยความสะดวกแก่ชางมุสลิมอย่างดี

  • ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ ออกต่างประเทศ

แผนที่ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ

อัพเดทล่าสุด