ห้องละหมาดสนามบินดุสเซนดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน


4,285 ผู้ชม


ห้องละหมาดที่สนามบินดุสเซนดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน จะอยู่ที่ Gate 30 ตรงอาคารผู้โดยสารขาออก ห้องละหมาดจะแบ่งแยกชาย-หญิง เป็นสัดส่วนและสะอาดมากๆ


ห้องละหมาดสนามบินดุสเซนดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน

ห้องละหมาดสนามบินดุสเซนดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน

ห้องละหมาดสนามบินดุสเซนดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน

ห้องละหมาดสนามบินดุสเซนดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน

ที่มา: Memoria

อัพเดทล่าสุด