อิสลาม มีการทำสมาธิ หรือไม่?


1,309 ผู้ชม

อิสลาม มีการทำสมาธิ หรือไม่?? ในมุมมองของผู้ปฏิบัติธรรมแห่งอัล-อิสลาม...


อิสลาม มีการทำสมาธิ หรือไม่??

ในมุมมองของผู้ปฏิบัติธรรมแห่งอัล-อิสลาม

ครั้งหนึ่ง ท่านศาสนฑูต (ซ.ล.) ได้นั่งอยู่ร่วมกับสาวกคนสนิท 2 ท่าน คือ ท่านอบูบะกัร(ร.ด.)และท่านอาลี(ร.ด.)ท่านศาสนฑูต (ซ.ล.) ได้กล่าวขึ้นว่า " โอ้อาลี เจ้าจงหลับตา เม้มริมฝีปาก ลิ้นแตะเพดานบน และกล่าวโดยจิต(ในใจ)ว่า อัลลอฮ์ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ " รายงานโดยท่านอบูดาวู๊ดและท่านบัยฮะกี (ขออภัยถ้าจำชื่อผู้รายงานผิด)

นี่เป็นหลักฐาน ในการปฎิบัติธรรม ที่ท่านศาสนฑูต(ซ.ล.)ได้สอนแก่สาวกของท่านคือท่านอบูบะกัรและท่านอาลี(ร.ด.) เป็นประการแรกประการที่สอง อิสลาสมสนับสนุนให้มีการนั่งทำความสงบในมัสยิด(สุเหร่า)ครับ ไม่ว่าจะกล่าววาจา หรือนั่งนิ่งๆก็ได้แต่..อิสลามจะไม่นิยมเรียกว่า

การทำสมาธิ หรือการนั่งสมาธิ เพราะสมาธิเป็นเรื่องที่จะต้องมีอยู่ในทุกๆการปฏิบัติธรรม เช่น ขณะละหมาด เป็นต้น แต่อิสลามจะนิยม เรียกว่า การรำลึกถึงอัลลอฮ์ (รำลึก=ระลึก=นึกถึง=คึดถึง - เป็นตัวเดียวกัน) และการนั่งทำความสงบ เท่านั้น

สรุปว่า การทำสมาธิ หรือการนั่งสมาธิในอิสลาม มีครับ แต่..จะไม่เรียกเช่นนั้น จะเรียกว่า การรำลึกถึงอัลลอฮ์ และการนั่งทำความสงบเท่านั้นครับ 

ที่มา: pantip.com จาก: คุณชายด

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด