รอมฎอน เดือนที่ได้เรียนรู้ความอดทน


1,012 ผู้ชม

รอมฎอน มันเป็นเดือนที่ที่เราจะได้เรียนรู้ความอดทน เดือนรอมฎอน เป็นโรงเรียนแห่งความอดทน ส่วนหนึ่งที่มีกล่าวไว้ในฮะดีษ คือ...


รอมฎอน มันเป็นเดือนที่ที่เราจะได้เรียนรู้ความอดทน

เดือนรอมฎอน เป็นโรงเรียนแห่งความอดทน ส่วนหนึ่งที่มีกล่าวไว้ในฮะดีษ คือ

((...وهوشهرالصبر ، والصبرثوابه الجنة... .))

“...และมันคือเดือนแห่งความอดทน และความอดทนนั้น ผลตอบแทนของมัน คือ สวรรค์...” (รายงานโดย อิบนุ คุซัยมะฮฺ ไว้ในซอฮี๊ฮฺของท่าน เลขที่ (1887) จากซัลมาน - ฮะดีษ มัรฟู๊อฺ)

เพราะฉะนั้น เราจะต้องแสวงหาประโยชน์จากเดือนรอมาฎอน ด้วยการฝึกฝนตัวของเราให้มีความอดทนอยู่เสมอ ทำการเชื่อฟังบทบัญญัติเท่าที่เรามีความสามารถ และละทิ้งสิ่งที่ทำให้สูญเสีย  อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงกล่าวชมเชยบรรดาผู้ศรัทธา ที่กระทำความดีและสั่งเสียกันด้วยสิ่งที่บรรดาบ่าวได้ใช้สั่งเสียกัน คือ ความจริง และความอดทน

รอมฎอน เดือนที่ได้เรียนรู้ความอดทน

อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ตรัสไว้ว่า..

“ขอสาบานด้วยเวลาอัศรว่า แท้จริง มนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนนอกจากบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธา ทำการงานที่ดีต่างๆ สั่งเสียกันในเรื่องความจริง และสั่งเสียกันในเรื่องความอดทน” (ซูเราะห์อัลอัศรฺ อายะห์ที่ 1-3)

อบุล ฮะซัน อัซซออิฆ ถูกถามว่า อะไร คือสิ่งที่จำเป็นต่อบรรดาพี่น้อง เมื่อพวกเขามารวมตัวกัน ?

ท่านกล่าวว่า “ การสั่งเสียกันในเรื่องของความจริง และการสั่งเสียกันในเรื่องของความอดทน”

อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ตรัสไว้ว่า..

"และพวกเจ้าจงสั่งเสียกัน ในเรื่องของความจริง และจงสั่งเสียกัน ในเรื่องของความอดทน” (ซูเราะห์อัลอัศรฺ อายะห์ที่ 3)

และไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า ผู้ที่มีความอดทนในการเคารพภักดีนั้น เขาอยู่ในกลุ่มของบรรดาผู้เป็นที่รักของอัลลอฮฺ ดังที่พระองค์กล่าวถึงพวกเขาไว้ในอัลกุรอานว่า

“...แล้วพวกเขาไม่ได้ย่อท้อต่อสิ่งที่ได้มาประสบกับพวกเขา ในหนทางของอัลลอฮฺ และไม่ได้อ่อนแอและไม่ได้ยอมแพ้ และอัลลอฮฺ นั้นทรงรักบรรดาผู้อดทน” (ซูเราะห์อาละอิมรอน อายะห์ที่ 146)

และเช่นนั้นแหละ ความอดทนนั้น เป็นสิ่งหนึ่ง ที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงส่งเสริมเราะซูล (ซ.ล.) ของพระองค์ ให้ยึดมั่นอยู่กับความอดทน และสอนประชาชาติให้ได้รู้ถึงความประเสริฐของความอดทน

รอมฎอน เดือนที่ได้เรียนรู้ความอดทน

ดังคำตรัสของพระองค์ ที่ว่า..

“และให้ตัวของเจ้าจงมีความอดทนพร้อมกับบรรดาผู้ที่วิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาทั้งในยามเช้า และยามเย็น พวกเขาต้องการพระพักตร์ความพอพระทัยของพระองค์ และอย่าได้ปล่อยสองตาของเจ้าให้มองข้ามพวกเขาไป…”  (ซูเราะห์อัลกะฮฺฟฺ อายะห์ที่ 28)

อบู มุฮัมมัด อับดุลลอฮฺ อิบนุ มุฮัมมัด อัลมุรตะอิช เราะฮฺมะตุลลอฮิอะลัยฮฺ กล่าวไว้ว่า..

(( تصحيح المعاملات كلهابشيئين ، وهما: الصبر ، والإخلاص ؛ والصبرعليها ، والإخلاص فيها))

“การปรับปรุงการปฏิบัติต่อกันทั้งหมดนั้น ขึ้นอยู่กับสองสิ่งด้วยกัน คือ ความอดทน และความบริสุทธิ์ใจ การอดทนในการการปฏิบัติต่อกัน และการมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติต่อกัน”

ดังนั้น จึงจำเป็นที่ผู้ศรัทธาจะต้องมีความอดทน และจำเป็นจะต้องศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ (ซ.บ.) พวกเขาจะต้องอดทนในการเคารพภักดีตามรูปแบบที่ถูกต้อง และอดทนในการไม่ทำการฝ่าฝืน และหลีกเลี่ยงให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย เพื่อที่จะได้ไม่ตกอยู่ในความโกรธกริ้วของผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับอยู่ตลอดเวลา ความอดทนนั้นในความเป็นจริง คือ การมั่นคงอยู่กับบทบัญญัติต่างๆของอัลกุรอาน และซุนนะฮ์ และการยึดมั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์ เพื่อให้พระองค์เป็นผู้ที่คอยปกป้องจากการเผลอเรอ การฝ่าฝืน การทำอุตริกรรม และความหลงผิดต่างๆ

บทความโดย: ดร.อับดุลกุ๊ดดู๊ซ อิบนุ อุซามะฮฺ อัซซามัรรออียฺ / www.islammore.com

อัพเดทล่าสุด