ทำไมต้องถือศีลอด ในทัศนะการแพทย์


5,200 ผู้ชม

การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  ทำให้รู้จักความอดทน  อดกลั้นหรือละเว้นจากการกิน  การดื่ม  การร่วมรสระหว่างสามีภรรยา  รวมถึงการกระทำในสิ่งที่ไร้สาระหรือขัดต่อคุณธรรม ...


ทำไมต้องถือศีลอด ในทัศนะการแพทย์

การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  ทำให้รู้จักความอดทน  อดกลั้นหรือละเว้นจากการกิน  การดื่ม  การร่วมรสระหว่างสามีภรรยา  รวมถึงการกระทำในสิ่งที่ไร้สาระหรือขัดต่อคุณธรรม  เริ่มตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงตะวันลับขอบฟ้า  ซึ่งการอดอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ในการรักษาโรคและการควบคุมอาหาร  การหยุดพักการทำงานของระบบย่อยอาหารชั่วคราว และการลดระดับไขมันที่เป็นสสารที่ไม่สามารถละลายในน้ำได้  อย่างไรก็ตามการอดอาหารแบบอิสลามมีความแตกต่างกับการอดอาหารเพื่อสรีระร่างกาย เพราะการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนไม่ได้เข้าข่ายที่จะเกี่ยวข้องกับภาวะขาดสารอาหาร หรือการบริโภคพลังงานความร้อนอย่างไม่เพียงพอ ปัจจัยในการบริโภคพลังงานของมุสลิมในช่วงเดือนรอมฏอน ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในการบริโภค กล่าวอีกในหนึ่งว่า การถือศีลอดเป็นการกระทำโดยสมัครใจ ไม่ได้มีผลเสียในทางการแพทย์แต่อย่างใด

ความแตกต่างระหว่างการถือศีลอดช่วงเดือนรอมฏอนกับการอดอาหารทั่วไป

ความแตกต่างระหว่างการถือศีลอดช่วงเดือนรอมฏอนกับการอดอาหารทั่วไป คือช่วงเวลาการรับประทานอาหาร  กล่าวคือ ในช่วงเดือนรอมฏอน  โดยทั่วๆไปแล้ว  เราไม่รับประทานอาหารกลางวัน แต่จะรับประทานอาหารเช้าแต่เนิ่นๆ และจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะโพล้เพล้เสียก่อน  การควบคุมตัวเองจากการงดดื่มน้ำในช่วงถือศีลอดไม่ได้เป็นอันตรายแต่ประการใด  แท้จริงแล้วการถือศีลอดเป็นสาเหตุทำให้ระดับความเข้มข้นของของเหลวในร่างกายลดการสูญเสียน้ำได้ในระดับหนึ่ง  ซึ่งร่างกายจะมีอวัยวะในส่วนต่างๆคอยป้องกันการสูญเสียน้ำในร่างกาย

ทำไมต้องถือศีลอด ในทัศนะการแพทย์

ผลดีการถือศีลอดในทางสรีรศาสตร์

ผลดีการถือศีลอดในทางสรีรศาสตร์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล และลดความดันโลหิตสูงสุดที่เกิดขึ้นหลังระยะการบีบตัวของห้องหัวใจ การถือศีลอดช่วงเดือนรอมฏอนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการแสดงออกถึงความถ่อมตนตามแนวทางสายกลาง สงบจิตสงบใจ โรคเบาหวานที่ไม่ต้องใช้อินซูลิน (ฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด) ลดน้ำหนักมากเกินไปและลดวามดันโลหิตสูง

ในปี ค.ศ.1994 การประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ “สุขภาพกับเดือนรอมฏอน” ณ รัฐกาซาบลังกา (รัฐหนึ่งของโมรอกโค) มีการนำผลการวิจัยอย่างละเอียด  จำนวน 50 เล่ม จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมีนักวิจัยทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนำเสนอผลการศึกษาจริยธรรมการรักษาทางการแพทย์ด้วยการถือศีลอด  ขณะที่มีการบันทึกความเจริญก้าวหน้าด้านสุขภาพทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่การถือศีลอดจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในการรักษาทางการแพทย์ต่อผู้ป่วย อีกประการหนึ่ง ผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากโรคร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจอุดตัน นิ่วในไต เป็นต้น โรคดังกล่าวเป็นโรคที่ได้รับการยกเว้น จากการถือศีลอดและควรหลีกเลี่ยงการถือศีลอด

ผลดีการถือศีลอดทางจิตวิทยา

ผลดีการถือศีลอดทางจิตวิทยา  จะทำให้ผู้ที่ถือศีลอดช่วงเดือนรอมฏอนเกิดความสันติ และจิตสงบ การกระทำที่ผิดศีลธรรมจะลดลง  วิวัฒนาการทางจิตวิทยามีส่วนเกี่ยวโยงกับเสถียรภาพของกลูโคสในเลือดในช่วงการอดอาหารเนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะทางจิตยังมีส่วนยั่วยุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอีกด้วย  และการท่องจำพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอานไม่ใช่แค่เพิ่มความขันติธรรมในจิตใจเท่านั้น  แต่ยังช่วยพัฒนาความทรงจำอีกด้วย

การถือศีลอด ไม่ใช่ ความอดอยาก เพราะการถือศีลอดมีจุดม่งหมายและหลักปฏิบัติอย่างชัดเจน  เช่น สำนักการแพทย์ธรรมชาติบำบัดที่เน้นการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการอดอาหารเป็นหลัก ในโอกาสนี้จะขออธิบายถึงหลักการบางอย่างที่เกี่ยวกับการถือศีลอดว่า  มีความสอดคล้องหรือขัดต่อหลักวิชาการแพทย์หรือไม่อย่างไร เป็นพอสังเขป ดังนี้

ทำไมต้องถือศีลอด ในทัศนะการแพทย์

นักวิชาการอเมริกาคนหนึ่งชื่อนายแพทย์ Allan  Cott ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า “ Why Fast?” (ทำไมต้องถือศีลอด) ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยของเขาจากหลายๆ ประเทศ  เขาได้สรุปถึงเคล็ดลับของการถือศีลอดไว้  10 ข้อ ดังนี้

1.       to feel better  physically  and   mentally

= ทำให้รู้สึกว่ามีสุขภาพและจิตใจที่ดีขึ้น

2.       to look  and  feel  younger

= ทำให้มองเห็นและรู้สึกอ่อนเยาว์ขึ้น

3.       to clean  out  the  body

=  ทำให้ร่างกายสะอาดสะอ้าน

4.       to lower  blood  pressure  and  cholesterol  levels

= ช่วยลดความดันโลหิตสูง  และระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

5.       to get  more  out  of  sex

= ช่วยลดความรู้สึกอารมณ์ใคร่ (เซ็กส์)

6.       to let  the  body  health  itself

= ช่วยให้ร่างกายบำบัดตนเอง

7.       to relieve  the   tension

= ช่วยลดความตรึงเครียด

8.       to sharp  the  sense

= ช่วยให้สติปัญญาเฉียบแหลม

9.       to again control  of  ourselves

= ทำให้สามารถควบคุมตนเองได้

10.      to  slow  the  aging  process

= ช่วยชะลอความชรา

ทั้งนี้ได้นำผลการวิจัยทางการแพทย์พิสูจน์ถึงความสอดคล้องของบทบัญญัติอิสลามในด้านการถือศีลอดกับปฏิกิริยาทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ถือศีลอดมากกว่าผลเสีย  รวมทั้งก่อให้เกิดความเสมอภาคขึ้นระหว่างมุสลิมที่เป็นคนรวยและคนจนที่ต้องถือศีลอดเหมือนกัน  เนื่องจากมุสลิมต้องถือศีลอดตามคำบัญชาของอัลลอฮฺด้วยกันทั้งสิ้น

ที่มา: www.gotoknow.org , www.islamhouse.com ,www.halalthailand.com

อัพเดทล่าสุด