แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน


569 ผู้ชม

การเลือกเทคนิคการคลุมฮิญาบ รวมไปถึงเสื้อผ้าชุดสำคัญๆ ดังจะเห็นได้ว่า สำหรับเจ้าสาวแล้ว


แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

การคลุมฮิญาบเนื่องในโอกาสวันสำคัญ โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยแล้วนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งใหญ่ "สวยที่สุดในงาน" นี้คือภารกิจสำคัญอันหนักหน่วง ของผู้เป็นเจ้าสาวในวันสำคัญดังกล่าว อีกทั้งชุดแต่งงานก็จำเป็นจะต้องเข้ากัน กับชุดเจ้าบ่าว

การเลือกเทคนิคการคลุมฮิญาบ รวมไปถึงเสื้อผ้าชุดสำคัญๆ ดังจะเห็นได้ว่า สำหรับเจ้าสาวแล้ว จะประกอบไปด้วย 3 ชุดนั้นคือ

1. ชุดตอนช่วงนิกะฮ์

2. ชุดตอนเช้า ถึง เที่ยง สำหรับญาติผู้ใหญ่

3. ชุดตอนเย็น นั้นอาจจะหมายรวมไปถึง งานเลี้ยงสำหรับมิตรสหายและเพื่อนต่างศาสนิก

ภาพที่เห็นด้านล่างเป็นภาพของหญิงสาวต่างประเทศ เนื่องในวันแต่งงาน (นิกะฮ์)

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

แบบการคลุมฮิญาบ สำหรับงานแต่งงาน

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด