รวบรวม อัล-ฮาดิษคมๆ


905 ผู้ชม

พึงทราบเถิดว่า ในร่างกายนั้นมีเนื้อก้อนหนึ่ง เมื่อมันดีร่างกายนั้นก็ดีด้วย แต่เมื่อมันเสีย ร่างกายก็เสียด้วย เนื้อก้อนนั้นคือหัวใจ


รวบรวม อัล-ฮาดิษคมๆ

รวบรวม อัล-ฮาดิษคมๆ

"พึงทราบเถิดว่า ในร่างกายนั้นมีเนื้อก้อนหนึ่ง เมื่อมันดีร่างกายนั้นก็ดีด้วย แต่เมื่อมันเสีย ร่างกายก็เสียด้วย เนื้อก้อนนั้นคือหัวใจ" (รายงานโดย บุคอรีย์-มุสลิม)

"หากพวกท่านรู้ในสิ่งที่ฉันรู้ แนนอนพวกท่านจะหัวเราะแต่เพียงน้อย และร้องไห้อย่างมากมาย" (รายงานโดย บุคอรีย์-มุสลิม)

"การศรัทธาของคนๆหนึ่งจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักพี่น้อง(มุสลิม)ของเขา เช่นเดียวกับที่เขารักตัวของเขาเอง" (รายงานโดย บุคอรีย์-มุสลิม)

"จงประกอบการงานตามที่พวกท่านมีความสามารถ เพราะแท้จริงอัลลอฮมิทรงเบื่อจนกว่าพวกท่านจะเบื่อ และแท้จริงการงานที่อัลลอฮทรงรักยิ่งคือที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะน้อยก้ตาม" (รายงานโดย บุคอรีย์-มุสลิม)

"เมื่อใดก็ตามที่ท่านรอสูลถูกให้เลือกระหว่างสองอย่าง ท่านมักจะเลือกที่สะดวกและง่ายกว่าเสมอ หากว่าสิ่งนั้นไม่เป็นบาป" (รายงานโดย บุคอรีย์-มุสลิม)

"นมาซสุนนะห์สองร็อกอะฮก่อนนมาซศุบหฺ ดีกว่าโลกนี้และสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมด" (รายงานโดย มุสลิม)

"จงกล่าวว่าฉันรักอัลลอฮ แล้วจงยืนหยัดตามคำกล่าวนั้น" (รายงานโดย มุสลิม)

"บุคคลที่อัลลอฮบันทึกเขาทั้งสองให้เป้นผู้ที่ขอบคุณและอดทน คือคนที่มองเรื่องศาสนาของเขาแล้วเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าแล้วเขาก้ปฏิบัติตามบุคคลนั้น และคนที่มองโลกดุนยาของเขาแล้วเปรียบเทียบกับคนที่ด้วยกว่าแล้วเขาก้ขอบคุณอัลลอฮที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้เขาดีกว่าบุคคลนั้น" (รายงานโดย ติรฺมีซีย์)

"ความโปรดปรานสองประการที่คนส่วนมากปล่อยให้สูญปล่าวไปโดยไร้ประโยชน์นั่นคือ การมีสุขภาพดีและการมีเวลาว่าง" (รายงานโดย บุคอรีย์)

"ดุนยาเป็นคุกสำหรับมุอฺมิน และเป็นสวรรค์สำหรับกาฟีรฺ" (รายงานโดย มุสลิม)

"โอ้มนุษย์ทั้งหลาย จงสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺ และจงขอภัยต่อพระองค์เถิด ความจริงฉันสำนึกผิดวันหนึ่ง 100 ครั้ง" (รายงานโดย มุสลิม)

"แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรงพิจรณาที่รูปร่างหน้าตาของพวกท่าน แต่อัลลอฮฺทรงพิจรณาที่หัวใจของพวกท่าน" (รายงานโดย มุสลิม)

"โอ้อัลลอฮฺ ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์ หัวใจที่ไม่น้อบน้อม ชีวิตที่ไม่รู้จักพอและคำวิงวอนที่ไม่ถูกตอบรับ" (รายงานโดย มุสลิม)

"อันใดที่ฉันได้ห้ามท่าน ก็จงออกห่างจากมัน และอันใดที่ฉันได้สั่งให้ทำก็จงปฏิบัติเท่าที่สามารถ แท้จริงบรรดาที่พินาศไปก่อนพวกท่านคือพวกที่ถามมากและพวกที่ไม่เชื่อฟัง" (รายงานโดย บุคอรีย์-มุสลิม)

"ผู้ศรัทธาที่เข้มแข็ง ย่อมดีกว่าและเป็นที่รักของอัลลอฮมากว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอ" (รายงานโดย มุสลิม)

"ถ้าท่านอยู่ในเวลาเย็นก็อย่ารอถึงเช้า ถ้าท่านอยู่ในเช้าก็อย่ารอถึงเย็น จงทำงานในขณะที่ท่านสุขสบายก่อนที่ท่านจะเจ็บป่วย และจงทำอามั้ลในชีวิตของท่านก่อนที่ท่านจะตาย" (รายงานโดย บุคอรีย์)

"ส่วนหนึ่งของความดีจากอิสลามในคนๆหนึ่งคือ การที่เขาละทิ้งจากสิ่งที่ไร้สาระ" (รายงานโดย ติรฺมีซีย์)

"ส่วนหนึ่งของสัญญาณวันสิ้นโลกคือ ความรู้จะถูกถอนไปและความงมงายมีแพร่หลาย การทำชู้จะมีมากขึ้น การดื่มของมึนเมาจะมีมากขึ้น จำนวนผู้ชายจะลดลง จำนวนผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นจนกระทั้งชายหนึ่งคนต้องเกื้อกูลหญิงห้าสิบคน" (รายงานโดย บุคอรีย์-มุสลิม)

"คนกาฟีรฺทำสิ่งดีเขาจะได้รับริซกีย์ในโลกนี้เนื่องจากสิ่งดีที่เขาได้ทำ ส่วนมุอฺมิน อัลลอฮจะทรงสะสมบรรดาสิ่งดีๆที่เขาได้ทำให้ในอาคิเราะฮฺและจะทรงประทานริซกีย์แก่เข่าในอาคีเราะฮฺด้วย เนื่องจากเขาเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ" (รายงานโดย มุสลิม)

"จงยำเกรงอัลลอฮไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด และจงตามหลังความชั่วด้วยความดี มันย่อมลบล้างได้ และจงคบเพื่อนมนุษย์ด้วยมารยาทที่ดีงาม" (รายงานโดย ติรฺมีซีย์)

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด