ข้อคิดเตือนใจ สู่การดําเนินชีวิต


574 ผู้ชม

ข้อคิดเตือนใจ สู่การดําเนินชีวิต


ข้อคิดเตือนใจ สู่ความสำเร็จของชีวิต

ข้อคิดเตือนใจ สู่การดําเนินชีวิต

ข้อคิดชีวิตของดร. ฮิชาม อะลาวะดียฺ
แปลเรียบเรียง : บินติ อัลอิสลาม

อาคิเราะฮฺของคุณจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ชีวิตของคุณในดุนยาอย่างไร
The hereafter will you reshape you according to how your reshape the world!

รับมือกับผู้คนในแบบที่เขาเป็น ไม่ใช่ในแบบที่คุณอยากให้เขาเป็น
Deal with people according to how they are not how you wished they were!

การสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้คน คือรูปแบบหนึ่งของการทำทาน
Inspiring people is form of charity!

ทุกสรรพสิ่งนั้นต่างเก่าแก่ลงและอ่อนแอลง เว้นแต่ความสัมพันธ์ของมนุษย์
All things that get old get weak except human relations!

ความสวยงามไม่ได้มาจากภายนอก
Beauty does not come from the outside!

เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
Learn for the sake of learning!

ผู้คนจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อคุณหยุดพยายามเปลี่ยนแปลงพวกเขา
People will change when you stop trying to change them!

ความโกรธความหลงใหล คือโรคติดต่อ
Passion is contagious!

ความสุขเกิดจากความคิด ไม่ใช่สิ่งของ
Happiness comes from thoughts not things!

มันไม่มีความล้มเหลวที่ถาวรและไม่มีความสำเร็จที่ถาวร
There is no permanent failure or permanent success!

การเริ่มต้นเล็กๆ นั้นดียิ่งกว่าความฝันใหญ่ๆ
A small initiative is better than a big dream!

อัลลอฮฺทรงสร้างริมฝีปากสำหรับปากของคุณ ไม่ใช่สำหรับหูของคุณ ดังนั้นคุณควรพูดบางครั้ง และฟังตลอดเวลา
Allah created lips for your mouth but not for you ears, so that you speak sometimes but listen all the time!

หากคุณต้องการทดสอบความเข้าใจของคุณ อธิบายสิ่งที่คุณเข้าใจให้คนอื่นฟังดูสิ
Do you want test your understanding of idea? Explain it to someone else!

หากคุณต้องการจดจำข้อมูลบางอย่าง ให้ถอดความออกมาด้วยถ้อยคำของคุณเอง
Do you want to memorise a piece of information? Paraphrase it in your own words!

คุณสามารถเรียนรู้ทักษะของการอ่านเร็วได้ แต่อย่าใช้ทักษะนี้ เวลาที่คุณอ่านอัลกุรอาน
You can learn the skill of speed reading but don’t use it when reading the Quran!

คุณจะเดินเร็วขึ้น เวลาที่คุณรู้ว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหน
You walk faster when you know where you are heading to!

อัพเดทล่าสุด