อย่าเนรคุณต่อพ่อแม่ การขอมาอัฟพ่อแม่


6,310 ผู้ชม

การเนรคุณต่อพ่อแม่ คือ การแสดงออกด้วยคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีต่อพ่อแม่ ดังนั้นมุสลิมผู้ศรัทธา โปรดสำรวจตัวเองในความบกพร่องของเรา ที่มีต่อพ่อแม่...


อย่าเนรคุณต่อพ่อแม่ การขอมาอัฟพ่อแม่

การรู้จักบุญคุณกตัญญูนั้น เป็นหนึ่งในคุณธรรมของอิสลาม การรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่สร้างเรามา คือ อัลลอฮฺ ซุบหานาฮูวาตาอาลา การแสดงออกในความกตัญญูต่ออัลลอฮฺนั้น คือ การเคารพภักดีต่อพระองค์ อย่าได้นำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับพระองค์ แต่บุคคลที่เราจะต้องทำดีหลังจากการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ คือ พ่อแม่

อัลลอฮฺ ซุบหานาฮูวาตาอา ได้ตรัสว่า

“และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์ และจงทำดีต่อผู้บังเกิดเกล้าทั้งสอง” (ซูเราะฮฺ อัน-นิซาอฺ 36)

อย่าเนรคุณต่อพ่อแม่ การขอมาอัฟพ่อแม่

ในอายะห์นี้อัลลอฮฺ มีคำสั่งใช้ ให้ทำการเคารพภักดีต่อพระองค์ และให้ทำความดีต่อพ่อแม่ทั้งสอง การทำความดีต่อพ่อแม่คือคำสั่งรองลงมาจากการเคารพภักดีต่อพระองค์ เพราะอัลลอฮฺได้สร้างมนุษย์มาในระบบครอบครัว มนุษย์มีกระบวนการเลี้ยงดูที่ยาวนาน และภาระที่เลี้ยงดูนั้นแน่นอนตกอยู่ที่พ่อแม่ ตั้งแต่การตั้งท้องของแม่เก้าเดือน ให้นมอีกสองเดือน อบรมทั้งมารยาท ให้ปัจจัยยังชีพมาเลี้ยงดู จนกระทั่งเติบใหญ่มีครอบครัว ความห่วงใยของพ่อแม่ยังไม่หมด ยังเฝ้าดูแลจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ

พ่อแม่ให้ลูกแบบไม่คิดจะเอากลับ แบบไม่เสียดาย ในทางตรงกันข้ามการปฏิบัติของลูกในปัจจุบัน ที่กระทำกับพ่อแม่ ลูกจำนวนไม่น้อยไม่เชื่อฟังพ่อแม่ในสิ่งที่ไม่ผิดหลักการศาสนา ไม่พูดจาดีๆ กับพ่อแม่ ไม่เยี่ยมเยียนถามข่าว ไม่ดูแลให้ค่าใช้จ่าย การทำความดีต่อพ่อแม่นั้น คือหนทางสู่ความดีทั้งปวง ตราบใดสิ่งที่เราทำดีต่อพ่อแม่ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ

การเนรคุณต่อพ่อแม่ คือหนทางสู่ความเลวร้ายทั้งปวง เพราะมนุษย์จะเป็นคนดีมีคุณธรรมได้อย่างไร เมื่อคนที่ดีที่สุดกับเขากลับไม่ได้รับการดูแล เอาใจใส่จากตัวเขา แต่ตรงกันข้ามคนเราบางคนสามารถเลี้ยงสังสรรค์หมดเงินหมดทางมากมาย กับเพื่อนมิตรสหาย และหมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระมากมาย แต่กลับไม่เคยให้เงินเลี้ยงดูพ่อแม่ ไม่เยี่ยมเยียนมาถามทุกข์สุขดิบ

อย่าเนรคุณต่อพ่อแม่ การขอมาอัฟพ่อแม่

ท่านกะฮบฺ บิน อัลอะหฺบัร ได้กล่าว  “ใครที่เนรคุณต่อพ่อแม่ อัลลอฮฺก็จะรีบเร่งในการลงโทษแก่เขา“

การเนรคุณต่อพ่อแม่ คือ การแสดงออกด้วยคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีต่อพ่อแม่ ดังนั้นมุสลิมผู้ศรัทธา โปรดสำรวจตัวเองในความบกพร่องของเรา ที่มีต่อพ่อแม่ ให้เราแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ในการปฏิบัติตัวทำดีต่อพ่อแม่ ก่อนที่ไม่มีพ่อแม่ให้ได้ทำดี

การขอมาอัฟพ่อแม่ สำหรับใครที่เคยผิดพลาดกับพ่อแม่ อย่าลืมไปขอมาอัฟ (ขอโทษ) กับท่านให้มากๆ ขณะที่ท่านยังอยู่กับเรา และหากใครที่พ่อแม่ได้จากไปแล้ว (กลับสู่ความเมตตาของพระองค์) แนะนำให้เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนดี และขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ให้มากๆ เพื่อให้พระองค์อภัยโทษในบาปของท่านทั้งสองและให้ท่านทั้งสองได้เข้าสวรรค์ของพระองค์

ขออัลลอฮฺได้โปรดอภัยโทษให้แก่พ่อแม่ทั้งสอง และได้โปรดเมตตาต่อท่านทั้งสองด้วยเถิด อามีน

ที่มา: www.islammore.com

อัพเดทล่าสุด