ดุอาอฺเมื่อเริ่มทำงาน


19,973 ผู้ชม

ดุอาอฺเมื่อเริ่มทำงาน  ไม่มีสิ่งใดง่ายดาย นอกจาก สิ่งที่พระองค์จะทำให้มันง่ายดาย...


ดุอาอฺเมื่อเริ่มทำงาน 

اَ للّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّمَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئتَ سَهْلًا

คำอ่าน: อัลลอฮุมมะ ลาซะฮฺละ อิลลา มา ญะอัลตะฮู ซะฮฺลัน วะอันตะ ตัจอะลุล ฮัซนะ อิซา ชิอฺตะ ซะฮฺลัน

ความหมาย: โอ้ อัลลอฮฺ ไม่มีความสะดวกง่ายดายใดๆ เว้นแต่ประองค์จะทรงทำให้มันเกิดความสะดวกง่ายดาย และเมื่อพระองค์ทรงทำให้แผ่นดินไม่ราบเรียบ พระองค์ทรงบัลดาลมันให้ราบเรียบได้ เมื่อพระองค์ทรงประสงค์

โอ้ อัลลอฮฺ ..!!ไม่มีสิ่งใดง่ายดาย นอกจาก สิ่งที่พระองค์จะทำให้มันง่ายดาย และพระองค์ได้ทำให้เนินสูงกลายเป็นที่ราบเมื่อพระองค์ต้องการ

คำว่า พระองค์ได้ทำให้เนินสูงกลายเป็นที่ราบ หมายถึง นบีได้เปรียบเทียบการทำให้ที่เป็นเนินสูงเป็นที่ราบนั้น หมายถึง ทำสิ่งที่ยากให้ง่่ายเพราะแน่นอนเนินสูงยากต่อการใช้อยู่และเดินทางมากกว่าที่ราบซึ่งง่ายกว่าเยอะ ด้วยใจที่ภักดีต่อเอกองค์อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลลา

อัพเดทล่าสุด