ละหมาดเดินทาง ละหมาดย่อรวม ได้กี่วัน? พร้อมคำเนียต


206,251 ผู้ชม

คำถาม ละหมาดเดินทาง ละหมาดย่อรวม ได้กี่วัน? พร้อมคำเนียต...


ละหมาดเดินทาง ละหมาดย่อรวม ได้กี่วัน? พร้อมคำเนียต

1.ระยะทางที่สามารถละหมาดเดินทาง ละหมาดย่อรวมได้คือ ประมาณไม่น้อยกว่า 90 กม. (บางอุลามาอ์ ยึดถือไม่น้อยกว่า 81 กม.)

2.ต้องเข้าใจนิยามของมุซาเฟร (ผู้เดินทาง) กับ มุเก็ม (ผู้พักแรม)ก่อน มุซาเฟร คือ ผู้เดินทางและไปพักแรมที่หมายไม่เกิน 3 วัน ถ้าเกิน 3 วัน เรียกว่าเป็น มุเก็ม

3.มุซาเฟร ละหมาดย่อรวมได้ ทั้งตอนเดินทาง และตอนถึงที่หมายแล้ว (พักแรมที่หมายไม่เกิน 3 วัน โดยไม่นับวันเดินทางไป วันกลับ) ส่วน มุเก็ม เมื่อเข้าเขตที่หมายแล้วจะหมดสภาพของผู้เดินทางและไม่สามารถละหมาดย่อรวมได้ ถ้าละหมาดย่อ-รวม ถือว่า ฮารอม

4.การนับวันพักแรม จะไม่นับวันเดินทางไปและวันกลับ ให้นับเฉพาะวันที่เหลือจากนั้น ถ้านับได้ 3 วันถือว่ายังเป็น มุซาเฟร แต่ถ้านับได้ 4 วันหรือมากกว่านั้นถือว่าเป็น #มุเก็ม

ส่วนการไปพักที่หมายมากกว่า 3 วันแล้วสามารถละหมาดย่อรวมได้ใน 3 วันแรกและวันที่ 4 ละหมาดปกตินั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด ที่ถูกต้องคือ เมื่อเข้าเขตที่หมายแล้วก็จะหมดสภาพผู้เดินทางและต้องละหมาดปกติ

5.อีกกรณีที่สามารถละหมาดย่อรวมได้ 18 วันคือ มุซาเฟรที่ยังไม่รู้ล่วงหน้าว่ากำหนดวันกลับแน่นอนวันไหน (ธุระที่ไม่รู้กำหนดเสร็จสิ้นชัดเจน) ก็สามารถละหมาดย่อรวมได้จนถึง 18 วันพักแรม พอถึงวันที่ 19 ก็หมดสภาพของมุซาเฟรแล้วให้ละหมาดปกติ

ละหมาดเดินทาง ละหมาดย่อรวม ได้กี่วัน? พร้อมคำเนียต

วิธีการละหมาดย่อรวม

การละหมาดของผู้ที่เดินทางไกลนั้นมีบทบัญญัติให้ได้รับการผ่อนผันโดยลดจำนวนร่อกะอัต ของการละหมาดฟัรดูประจำวันชนิดที่มี 4 ร่อกะอัตลดลงเหลือ 2 ร่อกะอัต เราเรียกการละหมาดชนิดนี้ว่า “ ละหมาดย่อ (ก้อซ้อร)  ส่วนละหมาดชนิดที่มีเพียง 3 หรือ 2 ร่อกะอัต จะละหมาดย่อ ไม่ได้ (คือละหมาดซุบฮิ และละหมาดมัฆริบ)

ผู้เดินทางไกลนอกจากได้รับการลดจำนวนรอกะอัตในละหมาดแล้ว ยังได้รับการผ่อนผันให้รวมละหมาดฟัรดู 2 เวลาที่ใกล้เคียงกันเอาไว้ในเวลาเดียวกันได้อีกด้วย เราเรียกว่า การละหมาดญะมาอะห์ (ละหมาดรวม)

1. การละหมาดย่อ (ก้อซ้อร)

ผู้เดินทางที่จะละหมาดย่อได้นั้น จะต้องมีเงื่อนไขหลายประการดังนี้

1.1 การเดินทางไกลนี้ จะต้องเป็นการเดินทางที่มีวัตถุประสงค์ไม่ผิดศาสนบัญญัติ เช่น ไม่ใช่เดินทางเพื่อไปลักทรัพย์ของผู้อื่นฯลฯ 

1.2 ต้องเป็นการเดินทางไกล บางท่านว่าต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 80 หรือ 90 กิโลเมตร 

1.3 การเนียตละหมาดย่อ ให้เนียตในขณะกล่าวตักบีร เริ่มละหมาด 

1.4 ห้ามละหมาดก้อซ้อร์โดยเป็นมะมูมของอีมามที่ไม่ได้ละหมาดย่อ

การทำละหมาดย่อ ควรทำพร้อมกันไปกับการทำละหมาดรวมด้วย

ละหมาดเดินทาง ละหมาดย่อรวม ได้กี่วัน? พร้อมคำเนียต

2. การละหมาดรวม (ละหมาดญะเมาะอฺ)

การละหมาดรวม ซึ่งคนเดินทางไกลได้รับการผ่อนผันให้รวมเอาการละหมาดฟัรดู 2 เวลาเข้าด้วยกันนั้น อนุญาตให้รวมได้ 2 ชนิดคือ

รวมในเวลาแรก เรียกว่า ญะเมาะอ์ ตักดีม

รวมในเวลาหลัง เรียกว่า ญะเมาะอ์ ตะอ์คีร

แต่มีเงื่อนไขว่า ละหมาดที่จะรวมกันได้นั้น คือละหมาดดุฮ์รีร่วมกับอัสริ และมัฆริบรวมกับอีซาเท่านั้น จะรวมกันโดยวิธีอื่นไม่ได้

2.1 ญะเมาะฮ์ตักดีม (การรวมในเวลาแรก)

มีเงื่อนไขดังนี้

2.1.1 ต้องเนียตว่าเอาละหมาดอัสริมารวมกับดุฮริ หรือเอาอิซามารวมกับมักริบ 

2.1.2 ต้องละหมาดดุฮ์ริก่อนอัสริในเวลาดุฮ์ริ หรือละหมาดมักริบก่อนอิซาในเวลามักริบ 

2.1.3 การต้องละหมาดที่รวมกันระหว่างละหมาดแรกกับละหมาดหลัง อย่าให้ทิ้งห่างกันนานนัก 

2.1.4 กาเดินทางไกลต้องยังไม่ถึงจุดหมายก่อนที่จะตักบีร ละหมาดหลัง

ตัวอย่าง: วิธีละหมาดย่อ (ก้อซ้อร) และละหมาดรวมในเวลาหลัง (ญะเมาะอ์ตะคีร) โดย ดุฮ์รีรวมกับอัสริ

เมื่อถึงเวลาอัสริ ให้ละหมาดอัสริ 2 ร่อกะอัต โดยเนียตว่า :

อ่านว่า " อุซ้อลลี ฟัรด็อลอัสริ ร๊อกอะตัยนี่ ก็อซรอน มัจญ์ มูอันอิลัยฮีซดุฮ์รู่ อะดาอัน ลิ้ลลาฮี่ตะอาลา "

นึกในใจว่า:  "ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูอัสริ 2 ร่อกะอัต โดยก้อซ้อรรวมกับดุฮ์ริ ในเวลา เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา"

เมื่อละหมาดเสร็จและให้สลามแล้ว จึงควรลุกขึ้นละหมาดดุฮ์ริต่อไป โดยเนียตว่า : 

" อุซ้อลลีฟัรด๊อลดุฮ์ริ ร๊อกอะตัยนี่ ก๊อซรอน มัจญ์ มูอันอิลั้ลอัสรี่ อะดาอัน ลิ้ลลาฮี่ตะอาลา "

นึกในใจว่า: "ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูดุฮ์ริ 2 ร่อกะอัตโดยก้อซ้อรมารวมกับอัสริ ในเวลาเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา"

หรือ จะสลับกันก็ได้ โดยเมื่อถึงเวลาละหมาดอัสริ จะละหมาดดุฮ์ริก่อนแล้วละหมาดอัสริทีหลัง ส่วนการละหมาดมักริบมารวมกับอิซาในเวลาอิซานั้นก็ใช้วิธีเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนชื่อละหมาดและจำนวนร่อกะอัตของละหมาดมักริบเท่านั้น

 ที่มา:  Ustaz Azhar Idrus , การีม อับดุลเลาะฮ์ คู่มือมุสลิมเบื้องต้น

เรียเรียงโดย: มุสลิมไทยโพสต์ , https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/22469

อัพเดทล่าสุด