แค่ 3 เคล็ดลับฝึกความอดทนของสามีภรรยา ให้มั่นคงในรักฮาลาล


6,739 ผู้ชม

ชีวิตคู่ที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงประสงค์ให้คนทั้งสองได้มารักกันต้องมี “ความอดทน” เป็นแก่นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อรักษารักฮาลาลให้มั่นคง....


ชีวิตคู่ที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงประสงค์ให้คนทั้งสองได้มารักกันต้องมี “ความอดทน” เป็นแก่นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อรักษารักฮาลาลให้มั่นคง อินชาอัลลอฮฺ ขอแบ่งปันเคล็ดลับดีๆ ต่อไปนี้เผื่อสามารถนำไปใช้ได้จริง

1. ทุกครั้งที่ต้องอดทนให้เหนียต (เจตนา) เพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) 

เคล็ดลับแรกขอแนะนำให้คู่ชีวิตเหนียต (เจตนา) อดทนเพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคู่ก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องคิด “อดทนเพื่อพระองค์” หลังจากนั้นพระองค์ก็จะให้ในสิ่งที่ดีกว่า เพราะพระองค์ทรงรักบ่าวที่อดทน และหวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ให้ทั้งคู่พร้อมที่จะยอมรับในทุกกำหนดการของพระองค์เสมอ ซึ่งเมื่อได้เหนียตอดทนเพื่อพระองค์ รักฮาลาลของพระองค์ก็จะมั่นคงในแนวทางของอิสลาม 

พระองค์ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัล-อันฟาล  อายะห์ที่ 46

ความว่า “…และจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่กับผู้ที่อดทนทั้งหลาย”

นอกจากนี้ความอดทนเปรียบเสมือนสิ่งจำเป็นสำหรับสามีและภรรยาในการแสดงตนว่าเป็นผู้มี

อีหม่าน (ผู้ศรัทธา) ต่อพระองค์ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องและอยู่ในขอบเขตของอิสลาม

พระองค์ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ ฏอฮา อายะห์ที่ 132

ความว่า “และเจ้าจงใช้ครอบครัวของเจ้า ให้ทำละหมาด และจงอดทนในการปฏิบัติ เรามิได้ขอเครื่องยังชีพจากเจ้า เราต่างหากเป็นผู้ให้เครื่องยังชีพแก่เจ้า และบั้นปลายนั้นสำหรับผู้ที่มีความยำเกรง”

จากอายะห์อัลกุรอานข้างต้น แสดงให้เห็นว่า “สามี” ในฐานะเป็นผู้นำครอบครัว เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องคอยตักเตือนผู้เป็นภรรยาหรือลูกๆ เพื่อทำการละหมาด ซึ่งไม่เพียงเฉพาะการละหมาดเท่านั้น แต่รวมไปถึงให้อดทนในการปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีและออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดี ขณะเดียวกันก็ถือว่าผู้เป็นหน้าที่ของภรรยาเช่นกันในการตักเตือนสามีเพื่อกันลืมให้มั่นคงในรักฮาลาลต่อไป

แค่ 3 เคล็ดลับฝึกความอดทนของสามีภรรยา ให้มั่นคงในรักฮาลาล

2. อดทนจากสิ่งที่เป็นมะอฺซียัต (สิ่งที่ไม่ดี) 

ข้อที่สองก็สำคัญไม่แพ้ข้อที่หนึ่งเช่นกัน เนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายที่สามีและภรรยาจะต้องมีความอดทนเพื่อออกห่างจากสิ่งมะอฺสียัต (สิ่งที่ไม่ดี) เพราะมนุษย์จะเต็มไปด้วยการถูกหลอกลวงและยุแหย่จากชัยฎอนเพื่อไปสู่การแตกแยกจากรักที่ฮาลาล

การยุแหย่จากชัยฎอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แนะนำให้ทั้งสามีและภรรยาทำการวิงวอนขอดุอาอฺต่อเอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) เพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นมะอฺสียัต (สิ่งที่ไม่ดี) ทั้งหลาย ที่สำคัญต้องไม่ลืมขอต่อพระองค์ให้ทั้งคู่ได้มีความอดทนต่อทุกอุปสรรค์ที่เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรค์ในรูปแบบใดก็ตาม เพื่อที่จะสามารถรักษารักฮาลาลของพระองค์ให้เที่ยงตรงในแนวทางของอัลลออฮฺ (ซ.บ.) จนถึงสรวงสวรรค์

และเมื่อทั้งคู่สามารถอดทนต่อสิ่งมะอฺ (สิ่งที่ไม่ดี) ไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ดีทำให้อีกฝ่ายเสียใจ หรือ การกระทำที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดการทะเลาะกันที่มาจากการยุยงของชัยฎอน หรืออื่นๆ แน่นอนสามารถรักษารักฮาลาลของพระองค์ได้ ด้วยความอนุมัติจากพระองค์  

พระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับความอดทนในซูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ อายะห์ที่28

ความว่า “และจงอดทนต่อตัวของเจ้า ร่วมกับบรรดาผู้วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา ทั้งยามเช้าและยามเย็น โดยปรารถนาความโปรดปรานของพระองค์ และอย่าให้สายตาของเจ้าหันเหออกไปจากพวกเขา ขณะที่เจ้าประสงค์ความสวยงามแห่งชีวิตของโลกนี้ และเจ้าอย่าเชื่อฟังผู้ที่เราทำให้หัวใจของเขาละเลยจากการรำลึกถึงเรา และปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของเขา และกิจการของเขาพินาศสูญหาย”

3. อดทนต่อกำหนดการณ์ของพระองค์

ข้อสุดท้ายนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับสำคัญมาก สำหรับคู่สามีและภรรยาที่ต้องอดทนในกำหนดการณ์ของพระองค์ เนื่องจากทุกชีวิตล้วนแล้วถูกกำหนดมาแล้วโดยพระองค์ ไม่ว่าจะเป็น อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

พระองค์ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน อายะห์ที่  2

ความว่า “...และพระองค์ทรงให้บังเกิดทุกสิ่ง แล้วทรงกำหนดมันให้เป็นไปตามกฎสภาวะ”

พระองค์ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัล-เกาะมัร อายะห์ที่ 49 -50

ความว่า “แท้จริงทุก ๆ สิ่งนั้นเราสร้างมันตามสัดส่วน (49) และกิจการของเรา (ในการสร้าง) นั้นเพียง (บัญชา) ครั้งเดียว คล้ายกับชั่วพริบตาเดียว (50)”

พระองค์ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัล-อินซาน อายะห์ที่ 24

ความว่า “ดังนั้น เจ้าจงอดทนคอยข้อตัดสินของพระเจ้าของเจ้า...”

พระองค์ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัล-อะห์ซาบ อายะห์ที่ 38

ความว่า ...และพระบัญชาของอัลลอฮฺนั้นได้กำหนดไว้แล้ว

ในฐานะที่เป็นสามีภรรยากัน เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ความอดทน เพื่อแสดงให้พระองค์เห็นว่าเราเป็นผู้มีอีหม่าน (ผู้ศรัทธา) ที่พร้อมยอมรับในทุกๆ กำหนดการณ์ของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็น ทุกข์หรือสุขก็ตาม แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับการณ์ปฏิบัติตนของคู่สามีภรรยาเช่นกันว่าจะทำตัวอย่างไรให้ความอดทนนั้นออกมาในรูปแบบของผู้ศรัทธาที่แท้จริง เช่น 

ความอดทนต่อกำหนดการณ์ในเรื่องของริสกีที่พระองค์ได้กำหนดไว้แล้วให้กับทุกชีวิต ไม่ว่าจะมีมากหรือน้อย อย่าลืมขอบคุณต่อพระองค์อยู่เสมอ และเมื่อใดที่คู่สามีภรรยาไม่ลืมที่จะขอบคุณต่อพระองค์ พระองค์ก็จะเพิ่มพูนริสกีมากขึ้น 

หรือ อดทนต่อบททดสอบในเรื่องของความเจ็บป่วยต่างๆ นานา โดยทำการรักษาพร้อมวิงวอนขอดุอาอฺ และตาวักกัล (มอบหมาย) เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้สามีและภรรยาต้องไม่ลืมเคล็ดลับดีๆ ที่ทางเราได้เสนอไปทั้งสามข้อ เผื่อวันหนึ่งข้างหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริง และถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำคัญในการรักษาให้รักฮาลาลได้มั่นคงบนเส้นทางของพระองค์ต่อไป อินชอัลลอฮฺ ด้วยความอนุมัติจากพระองค์

เรียบเรียงโดย Fateemoh : Beritamuslimmag.com 

ภาพจาก:  sweetpictures_kl 

https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด