ดุอาอฺเมื่อเห็นพืชผลอุดมสมบูรณ์


4,069 ผู้ชม

ดุอาอฺเมื่อเห็นพืชผลอุดมสมบูรณ์


ดุอาอฺเมื่อเห็นพืชผลอุดมสมบูรณ์

ดุอาอฺเมื่อเห็นพืชผลอุดมสมบูรณ์

ดุอาอฺเมื่อเห็นพืชผลอุดมสมบูรณ์


คำอ่าน :  อัลลอฮุมมะ บาริดละนา ฟีซะมะรินา วะบาริกละนา ฟีมะดีนะตินา วะบาริกละนา ฟีอาซินา วะบาริกละนา ฟีมุดดินา

ความหมาย:  โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ได้โปรดประทานความจำเริญให้แก่พืชผลของเรา และขอพระองค์ได้โปรดประทานความจำเริญให้แก่เมืองของเรา และขอพระองค์ได้โปรดประทานความจจำเริญให้แก่เครื่องชั่งของเรา และขอพระองค์ได้โปรดประทานความจำเริญให้แก่เครื่องตวงของเรา

อัพเดทล่าสุด