6 ดุอาอฺเพิ่มพูนริสกีจากคัมภีร์อัลกุรอาน


42,717 ผู้ชม

6 ดุอาอฺเพิ่มพูนริสกีจากคัมภีร์อัลกุรอาน จริงอยู่ว่าปัจจัยยังชัพ (ริสกี)  นั้นมีอยู่ทุกที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ต้องอาศัยความพยายาม หรือแสวงหามันด้วยการทำงานถึงจะได้มันมา...


6 ดุอาอฺเพิ่มพูนริสกีจากคัมภีร์อัลกุรอาน

จริงอยู่ว่าปัจจัยยังชัพ (ริสกี)  นั้นมีอยู่ทุกที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ต้องอาศัยความพยายาม หรือแสวงหามันด้วยการทำงานถึงจะได้มันมา   แต่การทำงานนั้นต้องเป็นการทำงานในสิ่งที่เอกองค์อัลลอฮฺ  (ซ.บ.)  พึ่งพอใจและได้สั่งมาด้วย พร้อมที่ห่างไกลหรือละทิ้งในสิ่งที่เอกองค์อัลลอฮฺ  (ซ.บ)  สั่งห้ามไว้ แต่รู้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมานั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะได้มาซึ่งริสกีอย่างง่ายดายนั้นก็ต้องมาพร้อมกับตาวักกัลหรือการมอบหมายต่อเอกองค์อัลลอฮฺ และพยายามขอดุอาอฺต่อพระองค์ ดังเช่นที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน ซูเราะห์ อัล-บากอเราะห์ อายัตที่ 186 ความว่า :

6 ดุอาอฺเพิ่มพูนริสกีจากคัมภีร์อัลกุรอาน

และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็ (จงตอบเถิดว่า) แท้จริงนั้นอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอน เมื่อเขาวิงวอนต่อข้าดังนั้น พวกเขาจงตอบรับข้าเถิด(*1*) และศรัทธาต่อข้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้อง

อธิบาย (1) ตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์ด้วยการศรัทธาต่อท่านนะบีมุฮัมมัด

นี่คือบางส่วนของดุอาอฺที่มาจากอัลกุรอาน

1. ดุอาอฺนบีอีซาในการขอริสกี 

6 ดุอาอฺเพิ่มพูนริสกีจากคัมภีร์อัลกุรอาน

ข้าแต่อัลลอฮ์ ผู้เป้นพระเจ้าของข้าพระองค์! โปรดได้ทรงประทานลงมาแก่พวกข้าพระองค์ ซึ่งสำรับอาหารจากฟากฟ้าด้วยเถิด จะได้เป็นวันรื่นเริงแก่พวกข้าพระองค์ ทั้งแก่คนแรกของพวกข้าพระองค์และแก่คนสุดท้ายของพวกข้าพระองค์(*1*) และจะได้เป็นสัญญาณหนึ่ง(*2*)จากพระองค์ และโปรดได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด และพระองค์นั้น คือผู้ที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ประทานปัจจัยยังชีพทั้งหลาย

อธิบาย 

(1) คือวันที่สำรับอาหารถูกประทานลงมานั้น จะได้ถือเป็นวันรื่นเริงทั้งแก่คนแรก และคนสุดท้ายที่ศรัทธาต่อท่านนะบีอีซา

(2) ที่แสดงถึงเดชานุภาพของพระองค์

2.ดุอาอฺเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

6 ดุอาอฺเพิ่มพูนริสกีจากคัมภีร์อัลกุรอาน

“อัลลอฮ์นั้นเป็นที่พอเพียงแก่ฉันแล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น แด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันขอมอบหมาย และพระองค์คือเจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ่”

3.ดุอาอฺเพื่อให้ได้ริสกี

6 ดุอาอฺเพิ่มพูนริสกีจากคัมภีร์อัลกุรอาน

และไม่ว่าสัตว์ตัวใดที่เหยียบย่ำอยู่ในแผ่นดิน(*1*) เว้นแต่เครื่องยังชีพของมันเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ และพระองค์ทรงรู้ที่พำนักของมันและที่พักชั่วคราวของมัน(*2*) ทุกสิ่งอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้ง

อธิบาย 

(1) ทุกสิ่งที่เหยียบย่ำบนผืนแผ่นดิน เป็นต้นว่ามนุษย์และสัตว์ทุกประเภทนั้น อัลลอฮ์ ตะอาลาทรงประทานเครื่องยังชีพให้เป็นความโปรดปรานจาพระองค์ เมื่อพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์คือผู้ประทานปัจจัยยังชีพ

(2) ที่พักชั่วคราวคือ สถานที่ตายและที่ฝังศพ

4.ดุอาอฺขอให้ริสกีเพียงพอ

6 ดุอาอฺเพิ่มพูนริสกีจากคัมภีร์อัลกุรอาน

สิ่งใดที่อัลลอฮฺทรงประทานให้จากความเมตตาแก่มนุษย์ชาติ ไม่มีผู้ยับยั้งมันได้ (*1*) และสิ่งใดที่พระองค์ทรงยับยั้งไว้ ก็ไม่มีผู้ใดให้มันได้หลังจาก (การยับยั้ง) ของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ

อธิบาย 

(1) สิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานให้เช่น ความเมตตา ความโปรดปราน การมีสุขภาพสมบูรณ์ ความปลอดภัย วิชาความรู้ ฮิกมะฮฺ ปัจจัยยังชีพ การส่งบรรดาร่อซูลมาเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่มวลมนุษย์และอื่นจากนั้น ในรูปแบบและชนิดต่าง ๆ ของความโปรดปรานอย่างเหลือคณานับ ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะยับยั้งมันและห้ามปรามการสร้างของอัลลอฮฺได้ ดังนั้น พระองค์คือผู้ทรงกรรมสิทธิ์ พระผู้ทรงประทานให้ ซึ่งไม่มีผู้ใดยับยั้งในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ และไม่มีผู้ให้ในสิ่งที่พระองค์ทรงยับยั้ง

5.ดุอาอฺนบีมูซาเจอกับความหิว

6 ดุอาอฺเพิ่มพูนริสกีจากคัมภีร์อัลกุรอาน

“ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ แท้จริงข้าพระองค์อยากได้ในความดีที่พระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่ข้าพระองค์” (*1*)

อธิบาย 

(1) โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ ความจริงข้าพระองค์อยากได้ความดีจากพระองค์ ข้าพระองค์อยากได้อาหารประทังความหิวโหยของข้าพระองค์ นักตัฟซีรกล่าวว่า มูซาได้ออกเดินทางจากอียิปต์ไปยังเมืองมัดยันด้วยเท้า เป็นเวลา 7 วัน ไม่ได้กินอาหารอื่นใดนอกจากพืชผักที่ขึ้นอยู่ระหว่างทาง เมื่อไปถึงเมืองมัดยันรองเท้าที่สวมใส่มาก็ขาดวิ่น ใช้การไม่ได้

6.ดุอาอฺง่ายดายต่อการได้รับริสกี

6 ดุอาอฺเพิ่มพูนริสกีจากคัมภีร์อัลกุรอาน

อัลลอฮฺทรงเอ็นดูต่อปวงบ่าวของพระองค์ ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงพลัง ผู้ทรงอำนาจ (*1*)

อธิบาย 

(1) อัลลอฮฺทรงเอ็นดูต่อปวงบ่าวของพระองค์ทั้งคนดีและคนชั่วทั้ง ๆที่พวกเขาทรยศต่อพระองค์ พระองค์ก็ยังคงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาและไม่ลงโทษพวกเขา ทรงให้ปัจจัยยังชีพกว้างขวางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์

6 ดุอาอฺเพิ่มพูนริสกีจากคัมภีร์อัลกุรอาน

ส่วนผู้ที่การยังชีพของเขาเป็นที่คับแค้นแก่เขาก็ให้เขาจ่ายตามที่อัลลอฮฺทรงประทานมาให้แก่เขา อัลลอฮฺมิได้ทรงให้เป็นที่ลำบากแก่ชีวิตใด เว้นแต่ตามที่พระองค์ทรงประทานมาแก่ชีวิตนั้น หลังจากความยากลำบาก อัลลอฮฺจะทรงทำให้เกิดความสะดวกสบาย (*1*)

อธิบาย 

(1) คือให้สามีจ่ายค่าใช้จ่ายแก่ภริยาของเขาและลูกของเขาตามฐานะกว้างขวางที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่เขา ส่วนผู้ที่มีฐานะคับแค้นไม่เพียงพอก็ให้เขาจ่ายตามความสามารถ และตามฐานะที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่เขา อัลลอฮฺมิได้ทรงบังคับหรือทำให้เป็นที่ลำบากแก่ผู้ใด เว้นแต่ตามความสามารถที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขา ในอายะฮฺนี้เป็นการบ่งชี้ว่า การจ่ายค่าใช้จ่ายของสามีนั้นย่อมแตกต่างกันตามฐานะของผู้มั่งมีและผู้ยากจน

ดุอาอฺทั้งหมดนี้ ทางBerita Muslim ได้ไปเจอะเจอมาจากเว็บๆ หนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย เลยอยากจะมาแบ่งให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้กัน เผื่อสามารถช่วยในเรื่องของการขัดสนต่อริสกีที่ได้มา อินชาออัลลอฮฺหากทำการอามาลหรือปฏิบัติทุกวันริสกีจะเพิ่มพูน แต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มานั้นอยู่ที่การปฏิบัติตนของเราต่อสิ่ง

แปลและเรียบเรียงโดย Nasreen

ที่มา: beritamuslimmag.com

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/20876

อัพเดทล่าสุด