ชื่อมุสลิมหญิงเพราะๆ พร้อมความหาย


1,107 ผู้ชม

ชื่อมุสลิมหญิงเพราะๆ พร้อมความหาย


ชื่อมุสลิมหญิงเพราะๆ พร้อมความหาย

Males -

Salman    Healthy, safe, wholesome
Saif      Sword
Sajid     One who worship god
Salim     Secure, Free
Shahrukh  Concerning, monarchy
Aamir     Civilized
Arshad    Better guided,Honest
Feroz     Shining
Amjad     More glorious
Aatif     Kind affectionate  


Female -

Saira     Happy/ความสุข
Nargis    Narcissus(a flower)/ดอกไม้
Wahidah   Exclusive, Unique/เฉพาะ,พิเศษสุด


M/F

Muslim Girls Names Meaning of Name Origin
F Ketifa to harvest fruit Arabic
F Khadijah trustworthy Arabic
F Khalifa holy Arabic
F Khalila best friend Arabic
F Khalilah beloved; sweetheart Arabic
F Khayla crowned with laurels Arabic
F Laela dark beauty; night Arabic
F Laila dark beauty; night Arabic
F Lamis soft to the touch Arabic
F Latifah pleasant; to caress Arabic
F Layia dark beauty; night Arabic
F Letifa pat; caress Arabic
F Liesha life; woman Arabic
F Lilah free will of God Arabic
F Lilly of the night Arabic
F Lisha darkness before midnight Arabic
F Lujayn silver Arabic
F Lulu pearl Arabic
F Mahira skillful & adept Arabic
F Maisara accomplished easily Arabic
F Maisha moving proudly with grace Arabic
F Maizah discerning Arabic
F Majida noble one Arabic
F Makina capable one Arabic
F Manar guiding light Arabic
F Mariyan purity Arabic
F Marjani the color of coral Arabic
F Martiza blessed Arabic
F Marya bright whiteness Arabic
F Masarra happiness Arabic
F Massarra happiness Arabic
F Maya the material universe Arabic
F Maysa proud & swinging gait Arabic
F Medina site of Muhammad's tomb Arabic
F Mocha chocolate-flavored coffee Arabic
F Mouna wish; desire Arabic
F Mumtaz distinguished Arabic
F Munira luminous; radiant Arabic
F Munirah one who enlightens others Arabic
F Mushira counselor Arabic
F Nabiha intelligent Arabic
F Nabila honorable person Arabic
F Nada dew Arabic
F Nada generous; dewy Arabic
F Nadeah full of dew Arabic
F Nadima friend; companion Arabic
F Nafisa precious thing; gem Arabic
F Nagia the saved Arabic
F Naila successful Arabic
F    --- Muslim Girls Names Origin
F Naila successful Arabic
F Nailah successful Arabic
F Naima comfort; peace Arabic
F Naja successful Arabic
F Najee in safety Arabic
F Najla brilliant eyes Arabic
F Najma star Arabic
F Nakea pure Arabic
F Nakeya pure Arabic
F Nakia pure Arabic
F Nakia pure Arabic
F Nakiya pure Arabic
F Natara sacrifice Arabic
F Natori sacrifice Arabic
F Naylila brilliant eyes Arabic
F Nazira equal; a peer Arabic
F Nedira rare Arabic
F Nekia pure Arabic
F Nikia pure Arabic
F Nisa woman Arabic
F Nykia pure Arabic
F Oraida eloquent Arabic
F Qadesa holy sacred Arabic
F Qadira capable one Arabic
F Qamra moon Arabic
F Qawaya strong one Arabic
F Qawiya strong one Arabic
F Qodra capability Arabic
F Qubilah agreeable Arabic
F Querima the generous Arabic
F Raashida rightly guided Arabic
F Rabia breeze Arabic
F Rabiah spring Arabic
F Radeyah content; satisfied Arabic
F Radia content; satisfied Arabic
F Rafika companion friend Arabic
F Raidah leader Arabic
F Rajah hopeful Arabic
F Rajiya hopeful Arabic
F Randa tree Arabic
F Rania sees ahead Arabic
F Raniyah gazing Arabic
F Rasha young gazelle Arabic
F Rashida young gazelle Arabic
F Rawiya storyteller Arabic
F Raziya sweet; agreeable Arabic
F Reema white antelope Arabic
F Rida contentment Arabic
F Rima white antelope Arabic
F Rukan steady; confident Arabic
F Saarah princess Arabic
F Sabah morning; eastern wind Arabic

*Muslim Girls Names - compiled by research & survey

อัพเดทล่าสุด