การกล่าวคำทักทายต่อกัน ในอิสลาม


661 ผู้ชม

และเมื่อเจ้าได้รับการทักทาย จงตอบรับการทักทายนั้นด้วยวิธีที่ดีกว่า หรือตอบรับการทักทายเช่นเดียวกันกลับไป แท้จริงแล้วอัลลอฮฺทรงคิดคำนวณในทุกสิ่ง


การกล่าวคำทักทายต่อกัน ในอิสลาม

การกล่าวคำทักทายต่อกัน ในอิสลาม

“และเมื่อเจ้าได้รับการทักทาย จงตอบรับการทักทายนั้นด้วยวิธีที่ดีกว่า หรือตอบรับการทักทายเช่นเดียวกันกลับไป แท้จริงแล้วอัลลอฮฺทรงคิดคำนวณในทุกสิ่ง” (อันนิซาอฺ 86)

“ดังนั้นเมื่อใดที่เจ้าเข้าไปในบ้าน จงให้การทักทายต่อผู้คนด้วย “ถ้อยคำจากอัลลอฮฺ” (กล่าว “สลาม”) อันเป็นการอำนวยพรอันประเสริฐ ด้วยเหตุนี้ อัลลอฮฺจึงทรงทำให้ชัดแจ้งแก่เจ้าด้วยถ้อยคำเหล่านั้น เพื่อที่เจ้าจะเข้าใจ (ด้วยสติปัญญา)” (อันนูรฺ 61)

รายงานโดย อบู อุมามะฮฺ ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “ผู้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮฺมากที่สุด คือบรรดาผู้ที่ให้การอำนวยพร/การทักทายก่อนเป็นคนแรก” อบู ดาวูด 5178

รายงานโดยท่านหญิง อาอิชะฮฺ ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวต่อนางว่า “ญิบรีลได้กล่าว “สลาม” (คำทักทาย) มาถึงท่าน” นางตอบว่า “วะ อะลัยฮิสสลาม วะเราะฮฺมาตุ้ลลอฮฺ” (ขอความสันติและพระเมตตาของอัลลอฮฺจงมีแด่ท่าน) บุคอรียฺ

แผนปฏิบัติการ: การกล่าวคำทักทาย 


ศาสนาอิสลามได้ประกาศความเป็นตัวตนด้วยการกล่าวคำทักทายในรูปแบบของอิสลาม เมื่อพบปะพี่น้องมุสลิมหรือเมื่อลาจากกัน เพราะสิ่งนี้ทำให้หัวใจของบรรดามุสลิมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว และเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มีความเข้มแข็งและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

วิธีการทักทายแบบอิสลามเป็นอย่างไร 
รูปแบบอันสมบูรณ์ของการทักทายแบบอิสลาม คือการกล่าว “อัสลามุอะลัยกุม วะเราะฮฺมะตุ้ลลอฮิ วะบาเราะกาตุฮฺ” ซึ่งมีความหมายว่า ความสันติ ความเมตตา และการอำนวยพรจากอัลลอฮฺ จงมีแด่ท่าน

อิม่ามอบู ดาวูดและ อัตติรฺมิซียฺ ได้รายงานไว้ในหะดีษว่ามีชายคนหนึ่งเข้าพบท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และกล่าวว่า “อัสลามุอะลัยกุม” ท่านเราะสูลจึงตอบกลับไป

และชายคนนั้นก็นั่งลง ท่านเราะสูลได้กล่าวขึ้นมาว่า “สิบรางวัลการตอบแทน” ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาและกล่าวว่า “อัสลามุอะลัยกุม วะเราะฮฺมาตุ้ลลอฮฺ” ท่านเราะสูลจึงตอบรับสลามกลับไป

และชายอีกคนก็นั่งลง ท่านเราะสูลจึงกล่าวว่า “ยี่สิบรางวัลการตอบแทน” จากนั้นมีชายอีกคนเข้ามาและกล่าวว่า “อัสลามุอะลัยกุม วะเราะฮฺมาตุ้ลลอฮิ วะบาเราะกาตุฮฺ” ท่านเราะสูลจึงตอบรับสลาม และเมื่อชายคนนั้นนั่งลง ท่านเราะสูลจึงกล่าววว่า “สามสิบรางวัลความดีงาม”

มารยาทแห่งอิสลาม:

1. ผู้ที่เข้ามาควรกล่าวทักทายผู้ที่อยู่ก่อน (ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) 

2. ผู้ที่กำลังขับขี่พาหนะ ควรกล่าวทักทายผู้ที่กำลังเดินอยู่

3. ผู้ที่กำลังเดินควรกล่าวทักทายผู้ที่นั่งอยู่ 

4. คนกลุ่มเล็กควรกล่าวทักทายคนกลุ่มใหญ่

5. เด็กควรกล่าวทักทายผู้ใหญ่ (ผู้อาวุโส) 

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด