อยากจะเข้ารับศาสนาอิสลาม ดิฉันควรจะปฎิบัติตัวอย่างไร การเข้ารับอิสลามได้ที่ไหน มีขั้นตอน ต้องทำอย่างไร


454 ผู้ชม

ในขั้นตอนนี้ขอให้มุสลิมใหม่ใจเย็นๆครับ ต้องอดทน ท่านอาจจะพบกับการทดสอบ ซึ่งการทดสอบนั้นจะพิสูจน์ยืนยันถึง"ความศรัทธา"ของท่านเองในฐานะที่เป็น" มุสลิมคนหนึ่ง"


"อัสสะลามุอาลัยกุมค่ะ ดิฉันอยากจะเข้ารับศาสนาอิสลามค่ะ ดิฉันควรจะปฎิบัติตัวอย่างไร และต้องทำอะไรบ้างก่อนเข้ารับคือครอบครัวดิฉันไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามและกลัวว่าจะมีปัญหาตามมาทีหลังค่ะ อาจารย์โปรดให้คำแนะนำกับดิฉันด้วยค่ะ"

อัลหัมดุลิลละฮฺ บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ เป็นที่สมจริงแล้วที่ท่านศาสดากล่าวไว้ความว่า "...ผู้ใดก็ดีที่อัลลอฮฺทรงนำทาง ก็ไม่มีผู้ใดทำให้เขาหลงได้ ส่วนผู้ใดก็ดีที่อัลลอฮฺทรงปล่อยให้ระหน ก็ไม่มีผู้นำทางเขาได้..."

ผมได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่นักศึกษาท่านนั้นไปแล้ว และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ถ้าหากว่าผมจะได้เขียนคำแนะนำบางประการลงในบล็อกนี้สำหรับท่านอื่นๆที่สนใจ

จริงๆแล้วการเข้ารับอิสลามไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน อิสลามเป็นศาสนาที่เรียบง่าย ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถเข้ารับอิสลามด้วยการปฏิบัติดังนี้ครับ

------------------------------------

   แค่กล่าวคำปฏิญาณตน คุณก็เป็นมุสลิมแล้ว


        คำปฏิญาณตน หรือ "ชะฮาดะฮฺ" คือสิ่งแรกสุดที่ผู้เข้ารับอิสลามจะต้องกระทำครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่า คุณพร้อมแล้วอย่างแท้จริงที่จะเป็นมุสลิม โดยการกล่าวว่า "อัชฮาดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วะอัชฮาดุอันนะมุหัมมะดัรรอซูลุลลอฮฺ" ซึ่งมีความหมายว่า "ฉันขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และฉันขอปฏิญาณว่า มุหัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์"

 


แบบอย่างการเข้ารับอิสลาม โดยโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน  https://www.knowislamthailand.org/

มูลนิธิสันติชน

439 ซอยลาดพร้าว 112

ลาดพร้าว

แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  คลิก ดูแผนที่

------------------------

        คุณก็ได้เป็นมุสลิมแล้วครับ

และหลังจากนั้น ท่านก็ เริ่มดำเนินการ


1.    เริ่มศึกษาอิสลาม

 
        ขั้นต่อมาสำหรับมุสลิมใหม่ (และรวมถึงมุสลิมทุกคนด้วย) นั่นคือ การศึกษาอิสลามครับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เปรียบได้กับการศึกษาแบบแปลนบ้านหลังใหม่ของคุณ ความแตกต่างของมุสลิมแต่ละคนอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจในแบบแปลนนี่แหละครับ หากศึกษาและมีความรู้จนรู้และเข้าใจอย่างครอบคลุม เปรียบกับการได้ดูแบบแปลนที่สมบูรณ์ของบ้านครับ แต่หากไม่สนใจศึกษาอย่างจริงจัง ก็อาจจะรู้บางส่วน บางด้าน เป็นความรู้ที่เว้าแหว่ง ไม่ครบสมบูรณ์ รู้บางสิ่ง แต่ไม่รู้อีกหลายสิ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบในขั้นตอนของการก่อสร้างบ้านครับ


        อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการศึกษา ควรเริ่มศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับ หลักความเชื่อ (อากีดะฮฺ) ที่ถูกต้องในอิสลามซึ่งเป็นส่วนสำคัญ เป็นหัวใจของอิสลาม และเป็นส่วนแรกของคำกล่าวปฏิญาณ นั่นคือ "ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ" ส่วนแรกนี้มีความสำคัญมากเป็นรากฐานสำคัญที่จะหนุนนำให้ท่านสามารถยืนหยัดในฐานะของ"มุสลิม"ได้ในทุกสถานการณ์ และยังเป็นแหล่งพลังสำคัญที่จะช่วยให้ท่านสามารถ"ปฏิบัติ"สิ่งต่างๆตามบทบัญญัติของอิสลาม


หลังจากนั้นจึงศึกษาในส่วนต่อมานั่นคือ หลักปฏิบัติ อันเป็นส่วนที่แปรส่วนแรก เป็นรูปธรรมในชีวิตจริง มีเรื่องที่จะขอทำความเข้าใจ ณ ตรงนี้ว่า ในอิสลามไม่มีระบบนักพรต นักบวช หรือ พระ ดังนั้นมุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิงจะต้องปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพร้อมๆกับการมีชีวิตเยี่ยงปุถุชนทั่วไป และอิสลามเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมคำสอนสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ มุสลิมจึงแต่งงาน สืบลูกออกหลาน ทำมาหาเลี้ยงชีพ โดยมีเงื่อนไขว่า การทำสิ่งต่างเหล่านั้น ต้องอยู่ในกรอบ หรือขอบเขตที่อิสลามอนุมัติ และต้องละเว้นและหลีกห่างจากขอบเขตที่อิสลามห้าม และในส่วนนี้ อัลลอฮฺได้ทรงส่งท่านศาสดามุหัมมัดมา "สาธิต" หรือ"แสดง" เป็นแบบมาตรฐาน หรือที่เรียกกันในภาษาอาหรับว่า "ซุนนะห์" อันเป็นส่วนที่สองของคำปฏิญาณคือ "ฉันขอปฏิญาณว่า มุหัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์"


        ในขั้นตอนของการศึกษาอิสลามนั้นไม่เฉพาะสำหรับมุสลิมใหม่เท่านั้นครับ แต่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับมุสลิมทุกคนและจะต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทีเดียว

อยากจะเข้ารับศาสนาอิสลาม ดิฉันควรจะปฎิบัติตัวอย่างไร การเข้ารับอิสลามได้ที่ไหน มีขั้นตอน ต้องทำอย่างไร

  2  ปรับเปลี่ยนสู่วิถีแห่งอิสลาม
 

        เมื่อท่านปฏิญาณตนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้ว ขั้นต่อมาคือ การปรับเปลี่ยนสู่อิสลามซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสืบเนื่องจากขั้นของการศึกษาทำความเข้าใจอิสลาม เป็นการปรับเปลี่ยนความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก โลกทัศน์ และรวมถึงพฤติกรรม ซึ่งจะแตกต่างจากก่อนหน้าที่ท่านจะมาเป็นมุสลิม ท่านจะพบกับกฏกติกาต่างๆที่กำหนดโดยบทบัญญัติของอิสลาม ในขั้นตอนนี้ท่านควรค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากง่ายก่อน การศึกษาอิสลามอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างถูกต้อง


        ในขั้นตอนนี้ขอให้มุสลิมใหม่ใจเย็นๆครับ ต้องอดทน ท่านอาจจะพบกับการทดสอบ ซึ่งการทดสอบนั้นจะพิสูจน์ยืนยันถึง"ความศรัทธา"ของท่านเองในฐานะที่เป็น"มุสลิมคนหนึ่ง" ทั้งการทดสอบจากภายในตัวของท่านเองและจากคนรอบข้าง จากครอบครัว จากคู่ครอง จากเพื่อสนิทมิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง และสารพัด มีมุสลิมใหม่หลายคนที่ผ่านการทดสอบในขั้นตอนนี้ และสามารถยืนหยัดเป็นมุสลิมได้อย่างสง่างาม และมีมากที่ไม่ผ่านการทดสอบ (อันนี้รวมถึงมุสลิมดั้งเดิมบางคนด้วย) ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองและปกป้องเราจากความอ่อนแอนี้


  3  ท่านควรจะมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมที่ดี
 

        ในขั้นตอนนี้สำคัญเช่นเดียวกับขั้นตอนอื่นๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท่านควรจะมีเพื่อนมุสลิมที่ดี หรือท่านควรเข้าไปคลุกคลีกับชุมชนมุสลิมซึ่งมันจะทำให้ท่านไม่รู้สึกโดเดี่ยว เคว้งคว้าง ขอท่านจงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมุสลิมที่ใกล้ที่สุด นอกเหนือจากการมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้ว ท่านยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมุสลิมอื่นๆ และรวมถึงมนุษย์ทั้งมวล


         การมีเพื่อนมุสลิมที่ดี มีความรู้ เป็นผู้เคร่งครัดในศาสนา จะช่วยท่านได้มากทีเดียว โดยเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกันกับทาน เขาและเธอจะสามารถให้คำแนะนำ ช่วยไขข้อข้องใจบางอย่างให้ท่าน และรวมถึงแนะนำบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


         อย่างไรก็ตาม ท่านอาจจะพบว่า มุสลิมบางคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ ขอท่านจงหลีกห่างจากพวกเขาเถิด มันคือความจริง ด้วยเหตุนี้ในอิสลามจึงมีชะรีอะฮฺ (กฏหมายอิสลาม) ที่ด้านหนึ่งสำหรับปรามบุคคลเหล่านั้น และอีกด้านหนึ่งใช้ลงโทษบรรดาผู้ฝ่าฝืน และแม้ว่าในโลกนี้บุคคลเหล่านั้นอาจจะรอดพ้นจากโทษของการกระทำนั้น แต่ ณ วันที่มนุษย์กลับคืนไปหาพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาทุกคนจะถูกลงโทษในทุกความผิดของพวกเขาอย่างแน่นอน

อ อาลัม

คลิบวีดีโอ เกี่ยวกับผู้สนใจอิสลาม



บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด