คืนวันศุกร์ของอิสลามกับการอ่านยาซีน


8,954 ผู้ชม

คืนวันศุกร์ของอิสลามกับการอ่านยาซีน ทำไมต้องอ่านยาซีนในคืนวันศุกร์ อ่านซูเราะห์อื่นได้ไหม?


คืนวันศุกร์ของอิสลามกับการอ่านยาซีน

ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า "วันที่เลิศที่สุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั้นคือ วันศุกร์ ซึ่งเป็นวันนบีอาดัมถูกสร้างถูกนำเข้าสรวงสวรรค์และถูกนำออกจากสวรรค์"  (รายงานโดยมุสลิม)

และเป็นที่ทราบดีว่า วันศุกร์มีความประเสริญมากกว่าวันอื่น ๆ ดังนั้น ตอนกลางคืนของวันศุกร์ก็เช่นเดียวกัน เพราะกลางคืนย่อมตามความประเสริฐของกลางวัน

รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า :

"ผู้ใดอ่านยาซีนในค่ำคืนใดคืนหนึ่ง เขาจะถูกอภัยโทษให้ และผู้ใดที่อ่านซูเราะฮ์อัดดุคอนในคืนวันศุกร์ เขาจะถูกอภัยโทษให้" 

ฮะดิษนี้ท่านอิบนุเญาซีย์ กล่าวว่า "ในฮะดิษนี้มี มุฮัมมัด บิน ซะการียา ซึ่งเขากุฮะดิษ" และท่านอิมามอัสสะยูฏีย์ โต้คัดค้านว่า "ฮะดิษนี้มีสายรายงานมากมายจาก อบูฮุรอยเราะฮ์ ซึ่งสายรายงานบางส่วนนั้น  อยู่บนเงื่อนไขที่ซอเฮี๊ยะห์ ที่ท่านอัตติรมีซีย์ได้นำเสนอรายงาน และท่านอัลบัยฮะกีย์ได้นำเสนอรายงานไว้ใน หนังสือชะอฺบุนอีหม่านไว้หลายสายรายงานด้วยกัน"

(ดู หนังสือ อันนุกัตอัลบะดีอาต หน้า 58 - 59 ของท่านอิมามอัสสะยูฏีย์) 

ท่านอิมามชาฟีอีย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสืออัลอุม ว่า "ได้รับทราบถึงเราว่า แท้จริงดุอาอ์จะถูกตอบรับ(เป็นพิเศษ) ในห้าคืน คือ คืนวันศุกร์ คืนอีดอัฏฮา คืนอีดฟิตร์ คืนแรกของเดือนระญับ และคืนนิสฟูชะอฺบาน" ดู 2 /264 

คืนวันศุกร์ของอิสลามกับการอ่านยาซีน

คืนวันศุกร์ของอิสลามกับการอ่านยาซีน ทำไมต้องอ่านยาซีนในคืนวันศุกร์

เป็นที่ทราบกันดีว่า ยาซีนนั้น พี่น้องจะถนัดอ่านกันมาก และเป็นซูเราะฮ์ไม่ยาวมากนัก แต่เราก็จะพบว่าพี่น้องที่อ่านยาซีนไม่ได้นั้น ผู้รู้จะแนะนำให้อ่าน กุลฮุวัลลอฮ์ ทดแทน เพื่อเป็นความสะดวกแก่เขาในการทำอิบาดะฮ์  

ท่านอิบนุอับบาสรายงานว่า ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า "หรือว่าคนใดจากพวกท่านไม่มีความสามารถอ่านเศษหนึ่งส่วนสามของอัลกุรอานในค่ำคืนหนึ่ง? บรรดาซอฮาบะฮ์กล่าวถามว่า เขาจะอ่านเศษหนึ่งส่วนสามจากอัลกุรอานได้อย่างไร? ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า "กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด" เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามของอัลกุรอาน" รายงานโดยมุสลิม

ส่วนซูเราะฮ์อัลกะฮ์ฟีนั้น เป็นซูเราะฮ์ที่ยาว คนเอาวามส่วนมากอ่านไม่ค่อยชำนาญ แต่สำหรับผู้ที่อ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องและมีความชำนาญ ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะอ่านซูเราะฮ์ อัลกะฮ์ฟีในวันศุกร์ เพราะมีฮะดิษซอฮิห์ได้ระบุไว้ว่า

"ผู้ใดที่อ่านซูเราะฮ์อัลกะฮ์ฟีในวันศุกร์ รัศมีจะแผ่คลุมแก่เขาในระหว่างสองวันศุกร์" รายงานโดยติรมีซีย์ ฮะดิษซอฮิห์ 

ดังนั้น การอ่านซูเราะฮ์ยาซีนกับซูเราะฮ์อัลกะฮ์ฟินั้น มิใช่บ่งชี้ว่าอ่านซูเราะฮ์ยาซีนวันศุกร์เป็นบิดอะฮ์ลุ่มหลงตกนรกส่วนซูเราะฮ์กะฮ์ฟินั้นเป็นซุนนะฮ์โดยห้ามอ่านซูเราะฮ์อื่น  เพราะการอ่านซูเราะฮ์ยาซีนและอัลกะฮ์ฟิล้วนมีหลักซุนนะฮ์มารับรอง  

แต่ทว่าเป็นความแตกต่างในเรื่องของความดีเลิศ ดังนั้น หากพิจารณาถึงในแง่การอ่านอัลกุรอาน แ่น่นอนว่าการอ่านซูเราะฮ์กะฮ์ฟิในวันศุกร์ย่อมดีเลิศกว่าการอ่านยาซีน แต่หากคนเอาวามทั่วไปอ่านกะฮ์ฟิไม่ได้หรือไม่ค่อยชำนาญ แน่นอนว่า การอ่านซูเราะฮ์ยาซีนย่อมดีเลิศสำหรับตัวเขายิ่งกว่าการไม่ได้อ่านอัลกุรอานเลย

อัพเดทล่าสุด